En minnestund är en tid för reflektion och gemenskap.

Familj, vänner och bekanta samlas för att hedra minnet av en bortgången person. Det är en stund som ger utrymme för deltagarna att dela med sig av sina minnen, känslor och för att finna tröst hos varandra.

Minnestunden kan utformas på många olika sätt och anpassas efter den avlidnes och de närståendes önskemål.

Det kan vara en formell sammankomst med tal och musik eller en mer avslappnad tillställning där deltagarna umgås och minns den bortgångne över fika eller en måltid. Ofta visas bilder eller videor som speglar den avlidnes liv, och det kan även finnas möjlighet för deltagarna att skriva ned sina tankar eller lämna en blomma.

Oavsett hur man väljer att ha minnestunden, är dess syfte att skapa ett varaktigt minne som hedrar personen som har gått bort, samtidigt som det ger stöd och tröst till de efterlevande.